Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί από το Σεπτέμβριο έως και τον Ιούλιο.
Τμήματα : Βρεφικό – Προνηπίων

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

  • Μεγάλες και ηλιόλουστες αίθουσες.
  • Εκπαιδευτικές εκδρομές και εκδηλώσεις.
  • Παιδιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση.

 

 

Βασικός μας στόχος είναι το παιδί να παίξει, να κινηθεί, να κοινωνικοποιηθεί, να αναπτύξει τις ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις του, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Θεωρούμε ότι η ενεργητική συμμετοχή των γονέων, αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την καλή λειτουργία του παιδικού σταθμού.